Space Destination Kiruna

R

ymden är och kommer att bli en än viktigare reseanledning till Space Kiruna. I satsningen inryms en utveckling av Kiruna Lappland som turistattraktion, bl a genom det stora intresset för norrsken och kommersiell rymdfart

Turister från hela världen kommer till Kiruna Lappland för att njuta av och lära sig mer om rymdfenomenet norrsken. Aurora Sky Station i Abisko har dessutom av Lonely Planet utsetts till världens bästa plats för att titta på norrsken.

KIRUNA – STADEN SOM ERBJUDER UNIKA UPPLEVELSER PÅ JORDEN OCH I RYMDEN