Rymdverksamheten

i världens utkant och teknikens framkant

Det dagliga livet på jorden blir allt mer beroende av en fungerande och väl utvecklad infrastruktur i rymden. Rymden är också synonymt med innovationer, teknik- och materialutveckling och att det till synes omöjliga, blir möjligt.

Space Kiruna erbjuder en unik och mångsidig verksamhet och infrastruktur för forskning, utveckling, testning och utvärdering av instrument, plattformar, rymd- och flygfarkoster.

Vår framtid finns i rymden.