Rymdgymnasiet

i världens utkant och teknikens framkant

Vet du med dig redan efter grundskolankan att du ska till rymden. Då kan du börja på Sveriges nordligaste och högst belägna gymnasieskola: Rymdgymnasiet i Kiruna. Med två rymdprogram, Rymdvetenskapsprogrammet och Rymdteknikprogrammet får du en perfekt start för fortsatta studier och arbete i rymdsektorn. Kursplaner profilerar vi med hjälp av rymdverksamheten i Kiruna.

Rymdgymnasiet har riksintag och är öppen för elever från hela Sverige. Vi är en liten skola med duktiga pedagoger och kompetenta lärare. Vi har ett nära samarbete med de andra rymdaktörerna i Kiruna, vilket ger dig unika möjligheter till att lära dig av de som redan arbetare med rymden.

Du får möjlighet att sända elevexperiment med stratosfärsballong högre upp än ozonskiktet, bygga en egen krutraket, arbeta med lödning, mikrodatorteknik och elektronik. Du genomför astronomiska observationer vid skolans observatorium för att studera t.ex. planeter eller nebulosor.

Båda våra program ger dig en unik inblick i rymdindustrin i Sverige, Europa och världen. Men du kan även fortsätta din rymdkarriär här i Kiruna. Studera, vidareutbilda dig, doktorera och senare arbeta med teknik och forskning i den absoluta tekniska framkanten.