Luleå Tekniska Univeristet

i världens utkant och teknikens framkant

Luleå Tekniska Universitet bedriver världsledande forskning och utbildning med stark experimentell och tillämpad profil. Våra forskningsämnen befinner sig inom områdena rymdteknik, signaler och system, datavetenskap, inbyggda system och industriell elektronik.

Vi finns tillsammans med IRF och EISCAT på Rymdcampus utanför Kiruna.

Hos oss kan du utbilda dig till civilingenjör inom teknisk fysik och elektroteknik, datateknik, tillämpad AI eller rymdteknik. Vi har också utbildningar inom bland annat datorspelprogrammering, systemvetenskap och digital tjänsteutveckling. Därtill har vi flera internationella masterutbildningar, till exempel inom rymd och informationssäkerhet. Därefter kan du även göra din doktorandutbildning hos oss, innan du går vidare till andra spännande utmaningar inom rymdteknik och -fysik.

I samarbete med ESRANGE får våra elever unika möjligheter till praktiskt arbete och forskning.