Kiruna

Staden med unika förutsättningar

K

irunas geografiska läge, norr om Polcirkeln och inom den så kallade norrskensovalen, ger mycket goda möjligheter till forskning inom norrsken, nattlysande moln och klimatförändringar. Det lockar också norrskensturister från hela världen.

Ingen annanstans i Europa finns rymdforskning i världsklass, rymdutbildningar med bredd och djup, turism med rymdanknytning, sondraket- och stratosfärballongverksamhet, satellitkommunikation och kontroll samt andra avancerade rymd- och forskningstjänster på en och samma plats.

Sedan 1957 har rymdverksamheten pågått i Kiruna

S

amma år som den första människoskapade satelliten Sputnik sköts upp startade rymdverksamheten i Kiruna. Dagens verksamhet bygger därmed på över 50 års erfarenhet av rymdteknik och rymdforskning.