Institutet för Rymdfysik

i världens utkant och teknikens framkant

Institutet för rymdfysik (IRF) är ett statligt forskningsinstitut under Utbildningsdepartementet. IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik. IRF har verksamhet i Kiruna, Umeå, Uppsala och Lund. Huvudkontoret finns i Kiruna.

IRF har 60 års erfarenhet av att utveckla mätinstrument för rymdforskningsprojekt och deltar i flera stora internationella samarbetsprojekt där satelliter och markbaserad utrustning används. Kanske känner du igen några av dessa rymdprojekt. IRF har haft instrument med på dessa och många fler.

 • Comet Interceptor (2028) 
 • JUICE (2022) 
 • Solar Orbiter (2020) 
 • Chang’e 4 (2018) 
 • Venus Express (2005)  
 • Rosetta (2004) 
 • Mars Express (2003) 
 • Cassini (1997)  
 • Viking (1986) 

Att förstå rymden och dess påverkarn på vår vardag

Kunskaper inom IRF:s forskningsområden är nödvändiga för att förstå naturen i stort och de globala processer som påverkar människor i deras vardag. IRF bidrar bland annat med forskning om processer i den polara atmosfären genom observationer och analys av data med fokus på Arktis och Antarktis. IRF är ett erfaret och erkänt forskningsinstitut när det gäller att utveckla instrument som skickas till planeter inom solsystemet. Data som skickas tillbaka till jorden ger forskarna arbete i väldigt många år framöver.

IRF har en omfattande infrastruktur för forskning med många avancerade forskningsmiljöer.

 • ALIS (Auroral Large Imaging System) – ljuskänsliga kameror för norrskensstudier
 • EISCAT (European Incoherent Scatter) – ett radarsystem för meteor- och jonosfärsstudier (inklusive norrsken) som drivs av EISCAT Scientific Association
 • ESRAD – en MST-radar för atmosfärsstudier i Kiruna
 • MARA – en atmosfärsradar på Antarktis
 • NLC-kamerasystem – för studier av nattlysande moln
 • SpaceLab – anläggning för utveckling, test och kalibrering av rymdinstrument.
Utveckling av rymdinstrument är komplicerat. Instrumenten måste klara av de förhållanden som råder i rymden. Noggrann testning och kalibrering är oumbärlig.