ESRANGE Space Center

i världens utkant och teknikens framkant

ESRANGE är Sveriges raketbas. Utanför Kiruna, ovanför polcirkeln har vi tillgång till ett stort, glest befolkat nedslags- och återhämtningsområde, där vi har unika möjligheter för raketuppskjutningar, ballongsläpp och test av raketer och raketdelar. Att området är så glesbefolkat, möjliggör den säkerhet som krävs för raketuppskjutningar och ballongsläpp, där nyttolasten måste komma ner igen, för att kunna undersökas av forskare. ESRANGE tillhandahåller också sitt 6 600 km² stora luftrum, ett av de största områdena i Europa, för flygning av obemannade flygfarkoster: UAS (Unmanned Aircraft System) och drönare.

Anläggningen har varit i drift sedan 1966 och används för närvarande av det internationella forskarsamhället för att skjuta upp sondraketer för mikrogravitation och atmosfärisk forskning samt stratosfäriska ballonger för astronomisk- och atmosfärisk forskning och falltester av rymd- och flygfarkoster. ESRANGE rymmer också en av världens största civila satellitmarkstation och fungerar som ett nav i vårt satellitstationsnätverk.

Utveckling och miljö

Just ni arbetar Swedish Space Corporation (SSC) med att utveckla SmallSat Express, som från 2022 kommer att skjuta upp satelliter upp till 150 kg från ESRANGE till en solsynkron LEO-bana.

SSC ger även stöd för sondraketuppdrag. Detta inkluderar att tillhandahålla kompletta lösningar som sträcker sig från att endast använda platsen för uppskjutningar med kundpersonal, till tillhandahållande av flygbiljetter på en av sondraketerna som skjuts upp av SSC.

En ny testbädd byggs, för utveckling av efterfrågad teknologi, som inkluderar återanvändbar uppskjutningsteknik för små och stora raketer, mer miljövänliga motorer, testflyg och satellitteknik. Det kommer också att vara möjligt att använda anläggningen för att demonstrera nya komponenter för rymdapplikationer.

Kiruna Space - Maxus Launch