EISCAT Scientific Association

i världens utkant och teknikens framkant

European Incoherent Scatter Scientific Association (EISCAT) är en ideell internationell vetenskaplig organisation som driver fyra markbaserade forskningsanläggningar med radarantenner för att möjliggöra forskning om jonosfären och den övre atmosfären. Till exempel kan vi observera effekterna av norrsken, solstormar och rymdväder.

Vi verkar i tre länder: Finland, Norge och Sverige, och alla våra anläggningar ligger norr om polcirkeln. Du känner säkert igen våra radarantenner, som finns i Kiruna, Sverige; Sodankylä, Finland; Tromsø, Norge och i Longyearbyen, Svalbard. I Tromsø har vi också en kombinerad jonosfärisk värme- och kortvågsradaranläggning: Heating. Vårt huvudkontor ligger i Kiruna.

Vi använder osammanhängande spridningsradar teknik (incoherent scatter radar). Denna teknik är det mest kraftfulla markbaserade verktyget för denna typ av forskning. Det första EISCAT-systemet började användas 1981. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat och utökat våra anläggningar . Senast med EISCAT Svalbard Radar i Longyearbyen 1996. Och nu är det dags igen.

EISCAT3D – a next generation incoherent scatter radar

Just nu bygger vi en helt ny typ av radaranläggning, mycket mer avancerad än våra tidigare anläggningar, en nästa generations osammanhängande spridningsradar: EISCAT3D.

EISCAT3D kommer likt vårt nuvarande system ligga i Finland, Norge och Sverige, och på samma sätt som det nuvarande systemet samköras. Däremot kommer EISCAT3D att kunna erbjuda mycket mer avancerade och exakta mätningar. Det kommer att vara så exakt att även mycket små partiklar av exemplevis rymdskrot kommer att kunna upptäckas och följas.

Rymdskrot börjar att bli ett stort problem för vårt fortsatta utforskande av rymden. Vi behöver kunna kartlägga och upptäcka rymdskrot för att säkra uppskjutningar av raketer, säkre satellitbanor och inte minst för att säkra fortsatt arbete på den internationella rymdstationen, ISS.

EISCAT antenna outside Kiruna.
EISCAT radarantenn utanför Kiruna. Foto: Lars-Göran Vanhainen, IRF.